farhadbijani
‎05-18-2023
Making moves
since ‎04-13-2023

User Statistics

  • 9 Posts
  • 6 Ideas Submitted
  • 2 Kudos given
  • 1 Kudos received

User Activity

سلامخوشحالم که یک بار دیگر فرصت تعامل و گفتگو با شما را پیدا کردم .بومی سازی ایده جذابی است اما نباید از آن سرسری گذشت و نیاز به درک و تحلیل عمیق دارد.  چنانچه در مقالات قبل نوشتم زبان فارسی ، دارای پتانسیل و ظرافتهای زیادی برای ایجاد ارتباط در شبکه ...
سلام از دیدن این جمع متخصص درموزیلا بسیار خرسندم و از اینکه در صدد بومی سازی هستید سپاسگزارم. با وجود انبوه ابزارهای ارتباطی مثل رسانه ها و سوشیال مدیاها مرزهای فرهنگی به تدریج کمرنگ می شوند و جهان در آینده شاهد مردمی با اندک تفاوتهای فرهنگی و هویتی ...
Kudos from
Kudos given to