cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Where can I find a developer for Mozilla Firefox add-ons?

salenamartine
Making moves

Waar kan ik een ontwikkelaar voor Mozila Firefox-add-ons vinden?

Hoi,
Ik ben op zoek naar een professional die voor mij een add-on kan bouwen voor boekingsformulieren, gegevensverzameling en updates, meldingen of aanbiedingen voor mijn bedrijf op basis van Riool Relinen Nederland.

Bij voorbaat bedankt!

Hi, I am looking for a professional who can build me an add-on for booking forms, data collection and updates, notifications or offers for my company based on Riool Relinen Nederland. Thanks in advance!

 

1 ACCEPTED SOLUTION

ESullivan
Employee
Employee

Hey there @salenamartine. Do you have a Twitter handle? If so I can try to get this request some visibility.

View solution in original post

2 REPLIES 2

ESullivan
Employee
Employee

Hey there @salenamartine. Do you have a Twitter handle? If so I can try to get this request some visibility.

amines
Making moves