cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

werk niet meer

rene1
Making moves

firefox heb mijn cam geblokt op mijn eigen chat heb ik niets te vertellen wat wel en wat niet zelf wil ik ben en blijf toch zelf baas op mijn pc en ik kan hem op windows 11 niet als standaard zetten dus maak het snel in orde voor ik hem voorgoed verwijderd is nu al 3 maanden zo

0 REPLIES 0