cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Przewijanie kółkiem nie działa

magnat121212
Making moves

Witam.

Witam.

Przewijanie

  • Używaj automatycznego przewijania: Automatyczne przewijanie to przydatne ustawienie pozwalające na przewijanie zawartości ekranu poprzez kliknięcie środkowego przycisku myszy (zazwyczaj jest to jej kółko przewijania) i przesunięcie myszą w górę lub w dół. Niektórzy użytkownicy nie lubią tego rozwiązania, więc możesz wyłączyć automatyczne przewijanie za pomocą tego ustawienia.

Pomimo wyłączenia tego ustawienia przewijanie kółkiem nie działa.

0 REPLIES 0