cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Wachtwoorden niet zijn niet te wijzigen.

KarelHaighton
Making moves
 
1 REPLY 1

KarelHaighton
Making moves

Beste mensen,

Jullie hoofdwachtwoord zijn niet te wijzigen.
Als ik jullie strikje kopieer en in de werkbalk kopieer krijg ik een HTML fout.
Mijn advies is om er een link van je maken.

Met vriendelijke groeten
Karel Haighton