cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Uygulama donyama başladı

Yasof4
Making moves

Firefox'u kullanırken donmaya ve bilgisayarımı yavaş hissetmeme neden oluyor. Ana tarayıcım olarak kullanmaya başlamıştım Mac M1 kullanıcısıyım ve beğeniyordum Firefox'u. Fakat bu çok sinir bozucu ve bu yüzden tekrar Safari'yi kullanmaya devam ediyorum. Umarım en kısa sürede kendilerini düzeltirler.

0 REPLIES 0