cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Aktualizacja przegladarki Firefox powoduje reset ustawień rozszerzenia NoScript.

Adonnaya69
Making moves

To jest naprawdę wkurzające, to nie błąd a wielbłąd. Po każdej większej aktualizacji przeglądarki Firefox następuje reset ustawień rozszerzenia NoScript, a tak być nie powinno. W tym rozszerzeniu świadomy użytkownik ustawia według własnego uznania szczegółowe reguły oraz wyjątki uruchamiania skryptów Java, i liczba takich reguł idzie w setki. Nie wszystkie aktualizacje powodują ich utratę, ale zdarza się to co parę miesięcy, a odtworzenie tego kosztuje mnie każdorazowo co najmniej 10 godzin. Żeby było jeszcze gorzej, to zaktualizowanie przeglądarki resetuje ustawienia NoScript nie tylko na tym jednym komputerze na którym Firefox był aktualizowany, ale poprzez konto Mozilli przenosi się to na inne komputery, na których przeglądarka nie była aktualizowana. Jest to tak wku....ące że dopóki tego nie naprawicie nie będę wogóle aktualizował firefoxa.

0 REPLIES 0